Curriculum Vitae

Vaardigheden en competenties

 • Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend in woord en geschrift).
 • Kerncompetenties: analytisch, daadkrachtig, communicatief, mens en organisatie sensitief, verbindend.
 • Expertise: leiderschap/people management, coaching, consultancy, operations management, projectmanagement, verandermanagement, visie en strategie ontwikkeling.

Opleidingen en cursussen

 • 2016: Coach-de-Coach opleiding (gecertificeerd door NOBCO – Nederlandse Orde van Beroepscoaches).
 • 1996-2010: Diverse leiderschapsprogramma’s (Harvard, Babson College, Templeton College, De Baak).
 • 1983-1989: Propedeuse en Doctoraal Scheikunde, Universiteit van Amsterdam.
 • 1977-1983: Gymnasium-beta, Van der Waals scholengemeenschap, Amsterdam.

Werkervaring

2015 – heden: Eigenaar scherpte diepte Consultancy – zelfstandig gevestigd organisatie adviseur en fotograaf

 • Opdrachtgevers o.a. Evides, Shell, Elsevier, Dow Benelux, NBD Biblion, MSF Holland, ProDemos, ikbenfrits, International Association of STM Publishers, Bibliotheek Lek en IJssel, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Studyportals, particulieren.
 • Opdrachten o.a. interim (project) management, product/klant analyse, data analyse, visie en strategie ontwikkeling, teambuilding workshops, individuele en team coaching trajecten, faciliteren (management) team bijeenkomsten, docent/coach leiderschapsprogramma, zakelijke en privé portretfotografie.
 • Peer auditor bij CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) – sinds maart 2020.
 • Gecertificeerd NOBCO/EMCC Foundation Coach.

2014 – 2015: Manager Stadsbibliotheken en Regionale Ontwikkeling (SRO), Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR). Verantwoordelijk voor de front office operatie, dienstverlening en klantenservice (125 FTE) in de 16 vestigingen van de Openbare Bibliotheek Rotterdam. Tevens verantwoordelijk voor de shared services afdelingen ICT en Facilitaire Zaken (20 FTE). Lid van het directieteam en plaatsvervangend directeur.

 • Begeleiding reorganisatie. Visie en strategieontwikkeling voor de Bibliotheek van de Toekomst en vertaling naar concrete afdelingsdoelstellingen.
 • Op orde brengen en optimalisatie van basisprocessen rond dienstverlening, klantenservice en ICT/facilitaire zaken. Regie over uitvoering van vestigingsbeleid.
 • Opdrachtgever implementatie nieuw bibliotheeksysteem en project Herinrichting Centrale.

2012 – 2013: Manager Operations, Weekbladpers Media.Verantwoordelijk voor de operationele afdelingen Crossmedia, Studio, Media Order en Algemene Zaken (14 mensen) bij Weekbladpers Media, uitgever van o.a. Vrij Nederland, Opzij, Psychologie Magazine en Happinez.
 Lid van het managementteam. Weekbladpers Media is onderdeel van WPG Uitgevers.

 • Verankering en optimalisatie van de begin 2012 ingevoerde uniforme digitale workflow bij tijdschriftredacties, alsmede opzetten van applicatiemanagement en governance structuur voor beheer en verdere ontwikkeling van workflow applicaties.
 • Optimalisatie van processen en verbetering van interne dienstverlening.
 • Focus verlegd van ontwikkeling met lange doorlooptijd van complexe online producten naar snelle ontwikkeling of verbetering van front-end online producten (voor web en tablets), gebaseerd op heldere business cases.

2009 – 2012: Program Director Operations Unlimited, Elsevier BV, Operations. Visie en strategie ontwikkeling en uitvoering met als doel Elsevier Operations organisatorisch en strategisch in lijn te brengen met de Elsevier business units Science&Technology en Health Sciences. Deze units hebben te maken met zeer snel veranderende behoeften van markten en klanten. Strategische staf rol, lid van het internationale managementteam van de Operations divisie van Elsevier.

 • Noodzakelijke strategische en organisatorische aandachtsgebieden voor Elsevier Operations bepaald via een groot aantal diepte-gesprekken met relevante business partners.
 • Blauwdruk opgesteld van de toekomstige strategische focus en organisatie van Elsevier Operations, inclusief implementatieplan waaronder coördinatie van een pilot om nieuwe rollen te testen, en definitie van nieuwe support en communicatiestructuur.
 • Via ontwerp en initiatie van een cultuur verander programma de medewerkers van Operations bewust gemaakt van noodzaak tot aanpassing van bestaande cultuur (naar meer verbinding en dialoog met de business units en sneller inspelen op veranderende behoeften van markten en klanten, zonder de focus op operationele efficiency te verliezen). Organisatie van (online en offline) workshops en een conferentie ter promotie van nieuwe “values and principles” voor Operations management.

2011: Program Director Business Case Development, Elsevier BV, Health Sciences, EMEA/LA. Interim opdracht: als projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een business case voor een nieuw product voor Elsevier Health Sciences EMEA/LA, in opdracht van de Managing Director, inclusief marktonderzoek en coördinatie van een multidisciplinair team in verschillende Europese landen.

 • Oplevering eindrapport binnen gestelde termijn (6 maanden), werkzaamheden binnen vastgesteld budget uitgevoerd. Aanbeveling om niet tot productontwikkeling over te gaan vanwege ontbreken marktinteresse opgevolgd door management.

2003 – 2009:  Global Director Editorial-Production Journals (2006-2009) en Director Editorial-Production Journals (2003-2005), Elsevier BV, Operations. Verantwoordelijk voor aansturing en resultaten van Editorial-Production Journals locaties (150-400 mensen) in de Verenigde Staten, Europa en India, die 1400 wetenschappelijke tijdschriften (2.2 miljoen pagina’s per jaar) produceren. Lid van het internationale managementteam van de Operations divisie van Elsevier.

 • Verhoging van klanttevredenheid en operationele efficiency door het uitbesteden van activiteiten naar derden. Deze reorganisatie heeft in 2007 geleid tot een afname in FTEs van 450 tot 400, gedeeltelijk door gedwongen ontslagen
 • Verhoging van klanttevredenheid en operationele efficiency door opbouw van een afdeling in Chennai, India. Dit heeft geleid tot (gedeeltelijke) sluiting van een aantal Europese locaties.
 • Ontwikkeling van verandermanagement aanpak en programma waarin vroegtijdige en open communicatie van strategie en de gevolgen daarvan voor de werknemers centraal staat. Ondanks gedwongen ontslagen werd de gekozen aanpak gewaardeerd door medewerkers hetgeen tot uitdrukking kwam in hoge scores in de Elsevier Employee Opinion Survey.
 • Blauwdruk en migratieplan opgesteld voor een reorganisatie waarbij in 2005 twee afdelingen (Editorial en Production) zijn samengevoegd.
 • Klanttevredenheid en operationele efficiency verhoogd door één aanspreekpunt voor de klant te creëren en één functie verantwoordelijk te maken voor de gehele workflow.
 • Operationele efficiency verhoogd en elektronisch publiceren mogelijk gemaakt voor Duitstalige titels van Urban & Fischer (na acquisitie onderdeel van Elsevier geworden in 2003).

1997 – 2002:  General Manager (2001-2002) en Operations Manager (1997-2000) Electronic Warehouse (EW), Elsevier BV, Operations. Verantwoordelijk voor aansturing en resultaten van EW Operations & Application Management (14 mensen), de afdeling die de opslag van elektronische content van alle Elsevier uitgaven en levering van elektronische producten verzorgt.

 • Vormgeven van processen, organisatie en rollen voor de snelgroeiende nieuwe afdeling alsmede selectie en training van medewerkers. Definitie van eisen/wensen voor een nieuw systeem en opzetten van applicatie management. Operationele leiding over digitaliseringsproject historische tijdschrift content.

1990 – 1996: Diverse operationele rollen (o.a. bureauredacteur), Elsevier BV, Operations.