Op 2 september is bekend gemaakt dat het maximaal aantal ontwikkeladviestrajecten dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling NL Leert Door al bereikt is (zie het nieuwsbericht). Dat betekent dat ik je helaas geen NL Leert Door traject meer kan aanbieden. Wel kan ik je uiteraard een soortgelijk traject (en tot eind 2020 inclusief arbeidsmarktscan) bieden tegen regulier tarief of (voor bibliotheekmedewerkers) via de ontwikkelcheque regeling. Neem contact op voor meer informatie. Ook is het mogelijk je alvast aan te melden voor het geval er een nieuwe NL Leert Door subsidieregeling in 2021 komt.

~~~

Tussen 1 augustus en 31 december 2020 kun je gebruik maken van de subsidieregeling NL Leert Door: een gratis ontwikkeladviestraject t.w.v. €700,- inclusief arbeidsmarktscan

Ben je op zoek naar (ander) werk? Wil je gericht nadenken over je eigen ontwikkeling in je werk? De overheid wil via de NL Leert Door subsidieregeling alle Nederlanders tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd hierbij ondersteunen met een gratis ontwikkeladviestraject.

Ik kan je als coach begeleiden bij dit traject. Wat kun je verwachten van een ontwikkeladviestraject?

  • We zoeken de antwoorden op je vragen “wie ben ik?, wat wil ik?, wat kan ik?”. We toetsen deze antwoorden aan de realiteit van de arbeidsmarkt en stellen een realistisch ontwikkelplan op.
  • Ik zet een aantal online instrumenten in, waaronder een arbeidsmarktscan, en persoonlijkheids-, interesse- en competentietesten.
  • We voeren drie coaching gesprekken (van 1.5 uur). Deze gesprekken vinden online plaats (via Zoom).

Heb je interesse in een gratis ontwikkeladviestraject? Bel (06 5196 8172) of mail naar info@scherptediepteconsultancy.nl voor een intake gesprek.

De administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag en toekenning loopt via mij. Om aan de voorwaarden van de subsidie te voldoen doorloopt het traject in ieder geval de volgende stappen en activiteiten. Het is goed je hiervan bewust te zijn vóór je aan een traject begint:

  • Registratie van het traject (door mij als je coach) op de website van de subsidieregeling. Je wordt gevraagd de registratie te bevestigen waarna we van start gaan.
  • Ik heb de verplichting je identiteit vast te stellen via een kopie van een wettig identiteitsbewijs.
  • Je ondertekent een toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens.
  • Voorafgaand aan het eerste gesprek vul je (online) een arbeidsmarktscan in. Deze wordt door mij ingekocht, en hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden.
  • Ik maak een gespreksverslag van het traject, dat jij ook ondertekent.
  • Jij maakt (eventueel samen met mij) een ontwikkelplan en we ondertekenen dit.
  • We sluiten het traject af met een prestatie verklaring die we beiden ondertekenen.

Alleen als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie verleend. Mocht je niet kunnen of willen voldoen aan deze voorwaarden, dan kun je helaas geen gebruik maken van deze regeling en gelden de reguliere coaching voorwaarden en tarieven (zie hier). Ook kent de subsidieregeling een plafond, dat wil zeggen dat er voor subsidies op grond van deze regeling in totaal €14 miljoen beschikbaar is. Als op het moment van je aanmelding blijkt dat het subsidie plafond al bereikt is, dan kan ik je helaas ook geen gratis ontwikkeladviestraject aanbieden.

Meer informatie over NL Leert Door kun je vinden op de website Hoe werkt Nederland van de Rijksoverheid.