Welkom! Ik ben Barbara van Schaik. Onder de noemer scherpte diepte Consultancy ben ik werkzaam als organisatie adviseur. Met name op het gebied van vraagstukken rond verandering en leiderschap, op zowel individueel als organisatie niveau. Mijn stijl en manier van werken laten zich het best omschrijven als: empathisch, analytisch en met humor.

Scherp én diep. 

Ik heb (internationale) ervaring in alle facetten van leidinggeven aan verandering: organisatieveranderingen, reorganisaties, het implementeren en het optimaliseren van systemen, procesoptimalisatie, outsourcing en offshoring, cultuur verandering en coaching.

Ik ben gewend om over grenzen (ook virtuele) en culturen heen te werken, in (complexe) matrix structuren en in zowel grote als kleine organisaties, profit en non-profit, met een kennis- en informatie-intensief en cultureel signatuur (o.a. uitgeverij, media en bibliotheeksector).

Contact: info@scherptediepteconsultancy.nl


All photographs on this website © All rights reserved Barbara van Schaik