consultancy & fotografie

Welkom! Ik ben Barbara van Schaik. Onder de noemer scherpte diepte Consultancy ben ik werkzaam als organisatie adviseur. Met name op het gebied van vraagstukken rond verandering en leiderschap, op zowel individueel als organisatie niveau. Mijn stijl en manier van werken laten zich het best omschrijven als: empathisch, analytisch en met humor.

Scherp én diep. 

Ik heb (internationale) ervaring in alle facetten van leidinggeven aan verandering: organisatieveranderingen, reorganisaties, het implementeren en het optimaliseren van systemen, procesoptimalisatie, outsourcing en offshoring, cultuur verandering en coaching.

Opdrachten waar ik toegevoegde waarde kan leveren en blij van word zijn bijvoorbeeld: het opzetten en bijdragen aan veranderprogramma’s, het begeleiden van leiders en management teams, teambuilding workshops, het faciliteren van (management) team bijeenkomsten, of als docent/coach bijdragen aan een leiderschapsprogramma. En ook meer analytische opdrachten zoals product/klant onderzoek en data analyses of het uitwerken van visie en strategie voor implementatie passen goed in mijn straatje. 

Ik ben ook fotograaf. Regelmatig zet ik beeldtaal, creativiteit en fotografie in als instrumenten in team begeleiding en workshops.

Contact: 06 5196 8172 ○ info@scherptediepteconsultancy.nl


All photographs on this website © All rights reserved Barbara van Schaik