consultancy & fotografie

Welkom! Ik ben Barbara van Schaik. Onder de noemer scherpte diepte Consultancy ben ik werkzaam als organisatie adviseur. Met name op het gebied van vraagstukken rond verandering en leiderschap, op zowel individueel als organisatie niveau. Mijn stijl en manier van werken laten zich het best omschrijven als: empathisch, analytisch en met humor.

Scherp én diep. 

Ik heb (internationale) ervaring in alle facetten van leidinggeven aan verandering: organisatieveranderingen, reorganisaties, het implementeren en het optimaliseren van systemen, procesoptimalisatie, outsourcing en offshoring, cultuur verandering en coaching.

Ik ben ook fotograaf. Regelmatig zet ik fotografie in als instrument bij team begeleiding en workshops.

Contact: 06 5196 8172 ○ info@scherptediepteconsultancy.nl


All photographs on this website © All rights reserved Barbara van Schaik