change management & leadership consultancy

photography

Welkom! Ik ben Barbara van Schaik. Onder de noemer scherpte diepte Consultancy ben ik werkzaam als organisatie adviseur. Met name op het gebied van vraagstukken rond verandering en leiderschap, op zowel individueel als organisatie niveau. Mijn stijl en manier van werken laten zich het best omschrijven als: empathisch, analytisch en met humor.

Scherp én diep. 

Ik heb (internationale) ervaring in alle facetten van leidinggeven aan verandering: organisatieveranderingen, reorganisaties, het implementeren en het optimaliseren van systemen, procesoptimalisatie, outsourcing en offshoring, cultuur verandering en coaching.

Opdrachten waar ik toegevoegde waarde kan leveren en blij van word zijn bijvoorbeeld: het opzetten en bijdragen aan veranderprogramma’s, het begeleiden van leiders en management teams, teambuilding workshops, het faciliteren van (management) team bijeenkomsten, of als docent/coach bijdragen aan een leiderschapsprogramma. En ook meer analytische opdrachten zoals product/klant onderzoek en data analyses of het uitwerken van visie en strategie voor implementatie passen goed in mijn straatje. 

Ik ben ook fotograaf. Regelmatig zet ik beeldtaal, creativiteit en fotografie in als instrumenten in coaching, team begeleiding en workshops. En ik ben beschikbaar voor portret en documentaire fotografie, voor privé en zakelijk gebruik.

Contact: 06 5196 8172 ○ info@scherptediepteconsultancy.nl

BELANGRIJK: maatregelen in verband met Corona/COVID19

○○○

Welcome! I am Barbara van Schaik. I am an independent management consultant. My expertise and focus are change and leadership issues at both individual as well as organisational level. My style and way of working are best described as: empathetic, analytical and with a sense of humor.

I have (international) experience in all aspects of change management leadership: organizational change, restructuring, implementing and optimizing systems, process optimization, outsourcing/offshoring, culture change and coaching.

Assignments where I can add value and that make me thrive include for instance: setting up and contributing to change programs, mentoring and coaching leaders and management teams, team building workshops, facilitating (management) team meetings, or contributing to a leadership program as a teacher or coach. As well as more analytical assignments such as product/customer research and data analyses or developing plans for implementation of vision and strategy.

I am also a photographer. I regularly use visual language, creativity and photography as instruments in coaching, team support and workshops. And I am available for portrait and documentary photography, for private and business purposes.

Contact: +31 (0)6 5196 8172 ○ info@scherptediepteconsultancy.nl

IMPORTANT: Corona/COVID19 update


All photographs on this website © All rights reserved Barbara van Schaik